ÖZELLİKLER


VERİ MOTORU

Veri motoru; verilerin depolandığı, gerçek zamanlı veya geçmişe dönük olarak analiz edildiği ve belirli koşullara göre gerçekleşecek olan kuralların oluşturulduğu yerdir. Veri motorunu oluşturan dört farklı motor vardır. Bunlar plan motoru, kural motoru, özel motor ve analiz motorudur. Kural motoru, adından da anlaşılacağı gibi kullanıcıların isteğine göre kuralların oluşturulduğu yerdir. Kullanıcılar, ve/veya  koşullarını kullanarak kurallar oluşturabilir ve herhangi bir kuralın birden fazla koşulun gerçekleşmesine ya da birkaç farklı koşuldan birinin gerçekleşmesine bağlı olarak aktif hale gelmesini sağlayabilirler. Analiz motoru ise, geçmişe dönük ya da gerçek zamanlı verilerin analiz edildiği yerdir. Veriler, burada anlamlı hale getirilir ve bunun sonucunda analiz raporları oluşturulabilir.

CİHAZLAR

Bulut platformu üzerinden kontrol edilen bağlantılı cihazlar, kullanım alanlarına bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla her cihazın ihtiyaca göre özelleştirilebilmesi ve IVEN Ürün Bulutu’na uyumlu hale getirilebilmesi için API ve SDK desteği çok önemlidir. Bunun için IVEN, cihazlara RESTful API ve IVEN SDK’yi dahil etme imkanı sunar. IVEN Ürün Bulutu; programlama dili olarak C, C , Java, Scripting, Python ve Ruby’yi desteklemektedir. Ayrıca IVEN Ürün Bulutu’nda, Node.js’i desteği de sunuluyor. Tüm bunların yanı sıra, farklı ihtiyaçlara uygun cihazların farklı iletişim protokollerini kullanması gerekebilir. Bu noktada da IVEN;  TCP, MQTT, HTTP/s, WebSocket, CoAP ve SNMP gibi çeşitli haberleşme protokollerini desteklemektedir.

KULLANICI ARAYÜZÜ

IVEN’in bulut platformunda yer alan kullanıcı arayüzünün isteğe ya da ihtiyaca göre özelleştirilebilmesi için “Dashboard API” kullanıma sunulmuştur. Bu sayede, kullanıcılara platformu daha rahat kullanabilmeleri için bir imkan tanınmış oluyor.

YÖNETİM

IVEN Ürün Bulutu’nun son derece geniş kapsamlı bir yönetim sistemi vardır. Bu yönetim sistemi; gerçek zamanlı veri yönetimi, kullanıcı yönetimi, cihaz yönetimi, kural yönetimi ve plan yönetimi olmak üzere beş farklı başlık altında incelenebilir.

Gerçek Zamanlı Veri Yönetimi: Nesnelerin internetiyle birlikte iş dünyasında süreçler hızlanmaya başladı ve her geçen gün daha hızlı bir şekilde aksiyon almak daha önemli bir hale geliyor. İşte bu yüzden gerçek zamanlı veri yönetimi, bütün şirketler için hayati bir önem arz ediyor. Gerçek zamanlı verileri takip ederek bunlara göre iş stratejilerini güncellemek, işlerin daha verimli ilerlemesini sağlar. Bu nedenle gerçek zamanlı veri yönetimi, IVEN Ürün Bulutu’nun en önemli özelliklerinden biridir.

Kullanıcı Yönetimi: IVEN’in bulut platformunda bir hesap yöneticisi, kullanıcılar üzerinde tam yetkiye sahiptir. Hesap yöneticisi; kullanıcı tipleri belirleyebilir, bunlara görevler atayabilir ve yeni kullanıcılar oluştururarak bunları belirli kullanıcı tiplerine atayabilir. 

Cihaz Yönetimi: IVEN Ürün Bulutu, cihaz yönetimi konusunda da kullanıcılara geniş imkanlar sunmaktadır. Bu imkanlar sayesinde sahadaki tüm cihazlar, uzaktan rahat bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Kullanıcılar, gerçek zamanlı veri yönetimi sayesinde cihazlarının verilerine anlık olarak erişebilir ve veri kaynaklı sorunlara anında müdahale edebilirler.

Kural Yönetimi: Kullanıcılar, kural yönetimi sayesinde çeşitli kurallar oluşturarak bu kuralların belirlenen bir koşula ya da koşullara göre gerçekleşmesini sağlayabilirler.

İŞ

Bir bulut platformu hizmetinde şirketler için üçüncü taraf uygulamaların entegrasyonu, çoklu kullanım ve faturalandırma gibi konular büyük önem taşımaktadır.

Üçüncü Taraf Uygulamaların Entegrasyonu: Sunulan hizmetin esnekliği açısından üçüncü taraf uygulamaların bulut platformuna entegrasyonu  hayati bir role sahiptir. Üçüncü taraf uygulamaların entegrasyonu; kullanıcıların yönetimi için yapılan entegrasyonlar, cihaz yönetimi için yapılan entegrasyonlar ve veri yönetimi için yapılan entegrasyonlar olmak üzere üç kısıma ayrılır. IVEN’in bulut platformu, bütün bu entegrasyon gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Çoklu Kullanım: Bulut platformunun aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi olmaz olmaz bir özelliktir. IVEN Ürün Bulutu’nda bir hesap yöneticisi, belirli kullanıcı tipleri tanımlayarak bu kullanıcı tiplerine belirli görevler atayabilir ve daha sonra yeni kullanıcılar oluşturarak bu kullanıcıları istediği kullanıcı tipine atayabilir. Böylece birden fazla kullanıcı platformu sorunsuz bir şekilde kullanabilir.

Faturalandırma: Müşterilere sağlanan hizmetin düzgün ve hızlı bir şekilde faturalandırılması, işlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi açısından önemlidir. IVEN Ürün Bulutu kullanıcıları, müşterileri için kullanım ve cihaz sayısına göre faturalandırma yapabilir. Ayrıca IVEN, kendi müşterilerine de kolay ödeme imkanı sağlıyor.